Mediare Financieel Advies
Cybercrime en datarisk
1 februari 2019
Wist u dat 98% van de ondernemers jaarlijks te maken krijgt met een poging tot hacken? Dit kan ook uw...
Mediare Financieel Advies
Tegemoetkoming en verzekering voor loondoorbetaling zieke werknemers vanaf 2020
1 februari 2019
Vanaf 2020 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van 1100 euro voor de kosten van loondoorbetaling voor zieke werknemers, waar vooral kleine...
Mediare Financieel Advies
Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte
1 februari 2019
Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Na de...
Mediare Financieel Advies
Verlenging garantieverklaring eigenrisicodragers WGA
30 mei 2016
Voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en die eigenrisicodragers willen worden voor WGA-totaal wordt de aanvraagtermijn eenmalig...
Mediare Financieel Advies
Wijziging hybride markt WGA
16 mei 2016
Wijziging hybride markt WGA noodzakelijk ten behoeve van de marktwerking De meeste private verzekeraars gaven tussen 2013 tot begin 2015 aan...
Mediare Financieel Advies
12 jaar financieel verantwoordelijk
25 januari 2016
Modernisering Ziektewet   De inbreng en de financiële lasten worden voor u, als werkgever, groter bij het terugdringen van de instroom in...
Mediare Financieel Advies
Schadevrije jaren autoverzekering
25 januari 2016
Schadevrije jaren: telling vanaf 2016 uniform   Vanaf 2016 gaan autoverzekeraars de schadevrije jaren op uniforme wijze vaststellen. Verzekeraars moeten volgens een...
Mediare Financieel Advies
Nieuwe website
25 januari 2016
Welkom op onze nieuwe website!   Met trots tonen wij u onze website, die op een toegankelijke manier informatie geeft en gebruiksvriendelijk...