Wijziging hybride markt WGA

Mediare Financieel Advies
16 mei 2016

Wijziging hybride markt WGA noodzakelijk ten behoeve van de marktwerking

De meeste private verzekeraars gaven tussen 2013 tot begin 2015 aan om niet verder te willen gaan in de hybride markt. Voor het WGA-vast deel waren de concurrentieverhoudingen erg verstoord omdat bedrijven het uitlooprisico van de WGA-schade bij de verzekeraars achterlieten en als ‘schoon bedrijf’ tegen een minimumpremie weer terug gingen naar het UWV. Met de door de Tweede Kamer aangenomen wet is de marktwerking weer terug. Want bedrijven kunnen niet meer van de private verzekeraar naar het UWV terugkeren tegen een minimumpremie. Bovendien geldt dat ook de keuze voor het eigenrisicodragerschap WGA aantrekkelijker wordt nu de staartlasten bij het UWV mogen achterblijven. Sinds de aankondiging van het wetsvoorstel hebben diverse verzekeraars weer aangegeven wel weer op de markt te willen blijven voor het eigenrisicodragerschap van de WGA. Er zijn echter nog niet veel verzekeraars waar we al offertes voor het jaar 2017 kunnen krijgen. De verwachting is dat dit nu niet lang meer gaat duren.

Drie jaar verplicht bij het UWV blijven

In september 2015 maakte minister  Asscher bekend dat indien de werkgever de garantieverklaring voor het eigenrisicodragerschap  laat eindigen en terugkeert van de private naar de publieke verzekering, er altijd een wachtperiode gaat gelden van drie jaar. De zogenaamde anti-duiventilmaatregel is aangescherpt: de driejaarstermijn is ook van toepassing indien de private verzekeraar de garantiestelling intrekt. De Wet verbetering hybride markt WGA regelt dat deze maatregel met terugwerkende kracht ingaat voor alle bedrijven die op of na 1 januari 2016 zijn teruggegaan van privaat naar publiek. Werkgevers die reeds eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast krijgen mogelijk tot 31 december 2016 de tijd om te beslissen of zij willen overstappen naar eigenrisicodragerschap voor hun gehele WGA-risico. Dit blijkt uit een brief die minister Asscher op 29 april 2016 verstuurde aan de Tweede Kamer. Momenteel staat de deadline voor alle middelgrote en grote werkgevers in Nederland op 1 oktober 2016.