Cybercrime en datarisk

Mediare Financieel Advies
1 februari 2019

Wist u dat 98% van de ondernemers jaarlijks te maken krijgt met een poging tot hacken? Dit kan ook uw bedrijf treffen. Welke maatregelen heeft u getroffen om dit te voorkomen? Welke stappen neemt u op het moment dat u te maken krijgt met een cyberrisk zoals een hack? En weet u wat de gevolgen zijn?

Cybercrime is de snelst groeiende vorm van misdaad van de laatste jaren aangezien ons leven zich steeds meer digitaal afspeelt. De kans op online criminaliteit neemt hierdoor dan ook toe.
Verlies van data en hacking zijn hiervan voorbeelden en deze risico’s zijn niet of maar voor een deel gedekt onder traditionele verzekeringen. In de regel bieden algemene aansprakelijkheidsverzekeringen alleen dekking in geval van letsel of fysieke schade.

Dekking tegen cyberrisico’s is van meerwaarde voor elke onderneming, van welke omvang dan ook, die beschikt over vertrouwelijke informatie en/of klantgegevens. Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wet Meldplicht Datalekken, deze wet stelt o.a. eisen aan het veilig bewaren van gegevens. Hierdoor hebben bedrijven een aanmerkelijk aansprakelijkheidsrisico. Naast het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden, kan ook de schade die bedrijven zelf lijden door cybercriminaliteit desastreus zijn. Diefstal of verlies van gevoelige informatie over klanten of werknemers kan iedere onderneming overkomen.

Hacking, phising e-mails, afpersing, Ddos-aanval, verlies van een laptop of usb-stick en datadiefstal zijn de meest voorkomende cyberrisico’s in het MKB.

Een alomvattende benadering van privacy beveiliging is noodzakelijk om het risico van gegevensinbreuk en de schade na een inbreuk te beperken. Met een combinatie van een data risk verzekering en een responseplan kan de preventie van en de reactie op gegevensinbreuken strategisch worden benaderd.

Voor de continuïteit van uw bedrijf wordt de aandacht voor datarisico’s zoals cybercrime en datalekken steeds belangrijker. Wij helpen u graag om een passend advies te geven!