12 jaar financieel verantwoordelijk

Mediare Financieel Advies
25 januari 2016

Modernisering Ziektewet

 

De inbreng en de financiële lasten worden voor u, als werkgever, groter bij het terugdringen van de instroom in de WIA. De werkgever wordt nu ook verantwoordelijk voor verzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers, met een terugwerkende kracht tot 2010.

De werkgever is voortaan voor een groot gedeelte financieel verantwoordelijk voor werknemers die u tijdelijk bij u in dienst heeft of medewerkers die in tijdelijke dienst zijn geweest. U betaalt sinds 1 januari 2014 al een gedifferentieerde Ziektewet-premie, waarin ook de Ziektewet-uitkeringen van tijdelijke werknemers aan u worden doorbelast. De basis van de premie zijn de ziektewetlasten van 2013.

Door een wijziging in de WGA-premieheffing moet u bovendien maximaal 10 jaar de WGA-kosten betalen van medewerkers die niet meer bij u in dienst zijn. Dit houdt in dat u voor een medewerker met tijdelijk contract, die na 1 dag ziek wordt, 12 jaar lang (incl. 6 maanden loondoorbetaling en 18 maanden Ziektewet) de financiële lasten draagt.

De nieuwe situatie in 2017 is dat u de mogelijkheid geeft om voor de WGA-Flex, die dan wordt samengevoegd met WGA-Vast, eigenrisicodrager te worden. U hoeft vanaf dat moment niet de WGA-lasten te dragen van tijdelijke werknemers die voor uw eigenrisicodragerschap ziek zijn geworden.

Door de nieuwe wetgeving wordt het eigenrisicodragerschap interessant aangezien de premie (deels) afhankelijk is van individuele bedrijfsprestaties. U draagt alleen het risico van uitkeringen die ontstaan vanaf het moment dat u eigenrisicodrager bent geworden. U krijgt, met het eigenrisicodragerschap, zelf het heft in handen voor het terugdringen van WIA-instroom en de financiële lasten.

Misschien vraagt u zich af of eigenrisicodragerschap interessant is of dat het verstandiger is om bij het UWV verzekerd te blijven. De omvang van het bedrijf, het aantal tijdelijke werknemers en de verzuimcijfers zijn een aantal factoren die meespelen in uw keuze. Mediare Financieel Advies ondersteunt u graag in uw keuze. Vanzelfsprekend kunt u contact met ons opnemen voor een uitgebreide inventarisatie.