Advies

Ons doel is het maken van een goed en passend advies. Wij proberen u zodanig te informeren dat u een gefundeerde keuze kunt maken voor een financieel product die bij u en uw toekomst past.
Het kan tenslotte om langlopende verplichtingen gaan en soms kan er een, in meer of mindere mate, groot aandeel van uw besteedbaar inkomen mee gemoeid zijn. Alleszins reden om het adviestraject zo zorgvuldig mogelijk in te richten.  Het adviestraject is als volgt:
Kennismaking: Tijdens de kennismaking geeft u aan wat uw behoeften zijn. Wij geven aan hoe wij hieraan invulling kunnen geven en wat dit kost. Wanneer u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken, dan stellen wij hiertoe een dienstverleningsovereenkomst op waarin onze werkzaamheden en de kosten zijn opgenomen.
Inventarisatie: Wij inventariseren uw financiële positie, uw kennis en ervaring, uw wensen en doelen en uw risicobereidheid.
Advies: Op basis van uw wensen, doelen en gegevens brengen wij een advies uit. Dit advies wordt uitvoerig met u besproken. Om ervoor te zorgen dat ons advies ook correct wordt uitgevoerd, verzorgen wij de contacten met de financiële instelling en controleren wij de door de financiële instelling geleverde documenten.
Bemiddelen en uitvoering: Wanneer het advies resulteert in het afsluiten of aanpassen van financiële producten, verzorgen wij de contacten tussen u en de betreffende financiële instelling. Wij bewaken de voortgang van het aanvraagproces en controleren of de producten aan de gestelde eisen voldoen. De via ons kantoor afgesloten financiële producten worden geadministreerd in onze database.
Nazorg: In deze fase adviseren wij u welke nazorg noodzakelijk en/of wenselijk is. Het doel van de nazorg is de financiële gevolgen van de vastgestelde wijzigingen tijdig te signaleren. Wij informeren u en beoordelen of dit gevolgen heeft voor het advies dat wij u hebben gegeven. Het is daarbij van groot belang dat u eventuele wijzigingen in uw persoonlijke – en zakelijke situatie aan ons doorgeeft.