Verlenging garantieverklaring eigenrisicodragers WGA

Mediare Financieel Advies
30 mei 2016

Voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en die eigenrisicodragers willen worden voor WGA-totaal wordt de aanvraagtermijn eenmalig verlengd tot 31 december 2016. Zij hebben dus langer de tijd om een garantieverklaring bij de Belastingdienst in te dienen.

Om in aanmerking te komen voor WGA-eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen. Omdat werkgevers tot en met 2016 alleen eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA-vast hebben zij ook alleen een garantieverklaring overlegd voor het WGA-vast-risico. Voor werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden of blijven, geldt dat zij vanaf dan eigenrisicodrager zijn voor hun gehele WGA-risico (dus vast en flex). Daarom moeten alle werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden of blijven ook een garantieverklaring voor het gehele WGA-risico overleggen die is ondertekend door één garantsteller die het gehele WGA-risico dekt.

Op grond van artikel 40, eerste lid van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) moet deze garantieverklaring uiterlijk dertien weken voor de ingangsdatum worden ingediend, dus uiterlijk op 1 oktober 2016. Deze termijn is lastig voor werkgevers die reeds eigenrisicodrager zijn en dat willen blijven. Daarom wordt de termijn voor hen verlengd tot 31 december 2016.

Voor werkgevers die vanuit de publieke verzekering per 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden blijft de geldende termijn van kracht. Zij moeten uiterlijk 1 oktober de aanvraag (inclusief de garantieverklaring) indienen bij de Belastingdienst.

Modernisering Ziektewet