12 jaar financieel verantwoordelijk

Modernisering Ziektewet

 

De inbreng en de financiële lasten worden voor u, als werkgever, groter bij het terugdringen van de instroom in de WIA. De werkgever wordt nu ook verantwoordelijk voor verzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers, met een terugwerkende kracht tot 2010.

De werkgever is voortaan voor een groot gedeelte financieel verantwoordelijk voor werknemers die u tijdelijk bij u in dienst heeft of medewerkers die in tijdelijke dienst zijn geweest. U betaalt sinds 1 januari 2014 al een gedifferentieerde Ziektewet-premie, waarin ook de Ziektewet-uitkeringen van tijdelijke werknemers aan u worden doorbelast. De basis van de premie zijn de ziektewetlasten van 2013.

Door een wijziging in de WGA-premieheffing moet u bovendien maximaal 10 jaar de WGA-kosten betalen van medewerkers die niet meer bij u in dienst zijn. Dit houdt in dat u voor een medewerker met tijdelijk contract, die na 1 dag ziek wordt, 12 jaar lang (incl. 6 maanden loondoorbetaling en 18 maanden Ziektewet) de financiële lasten draagt.

De nieuwe situatie in 2017 is dat u de mogelijkheid geeft om voor de WGA-Flex, die dan wordt samengevoegd met WGA-Vast, eigenrisicodrager te worden. U hoeft vanaf dat moment niet de WGA-lasten te dragen van tijdelijke werknemers die voor uw eigenrisicodragerschap ziek zijn geworden.

Door de nieuwe wetgeving wordt het eigenrisicodragerschap interessant aangezien de premie (deels) afhankelijk is van individuele bedrijfsprestaties. U draagt alleen het risico van uitkeringen die ontstaan vanaf het moment dat u eigenrisicodrager bent geworden. U krijgt, met het eigenrisicodragerschap, zelf het heft in handen voor het terugdringen van WIA-instroom en de financiële lasten.

Misschien vraagt u zich af of eigenrisicodragerschap interessant is of dat het verstandiger is om bij het UWV verzekerd te blijven. De omvang van het bedrijf, het aantal tijdelijke werknemers en de verzuimcijfers zijn een aantal factoren die meespelen in uw keuze. Mediare Financieel Advies ondersteunt u graag in uw keuze. Vanzelfsprekend kunt u contact met ons opnemen voor een uitgebreide inventarisatie.

Schadevrije jaren autoverzekering

Schadevrije jaren: telling vanaf 2016 uniform

 

Vanaf 2016 gaan autoverzekeraars de schadevrije jaren op uniforme wijze vaststellen. Verzekeraars moeten volgens een vaste tabel een gelijk aantal schadevrije jaren hanteren dat je verliest na 1 of meer claims. Dit merkt u overigens alleen als u na 1 januari 2016 overstapt naar een andere verzekeraar of je huidige autoverzekering opzegt of schorst. Tot die tijd behoudt u de opgebouwde korting (bonusjaren in verzekeringstermen). Autoverzekeraars zullen een eigen bonus-malustabel blijven gebruiken voor het vaststellen van de korting. Bij het jaarlijks doorgeven van de “zuivere” schadevrije jaren moeten verzekeraars wel de vaste tabel gebruiken.

De nieuwe regels zijn te vinden in de Bedrijfsregeling Roy Data via het Verbond van Verzekeraars. Bekijk de vaste tabel voor schadevrije jaren op de laatste pagina van de regeling.

Bedrijfsregeling 11_Roy-data (01-01-2016)

Nieuwe website

Welkom op onze nieuwe website!

 

Met trots tonen wij u onze website, die op een toegankelijke manier informatie geeft en gebruiksvriendelijk is. Op deze manier hopen wij een duidelijk beeld te schetsen van waar wij ons mee bezighouden en voor welke zaken u bij ons terecht kunt.

Onze site heeft een responsive design waardoor deze goed is afgestemd op mobiel, tablet en pc. Zo kunt u ook als u onderweg bent snel de belangrijkste functies bereiken.

De site heeft een duidelijke navigatiestructuur waardoor u snel bij de juiste informatie bent!